سوابق شغلی  :  

۱-  طرح خدمات  پزشکان عمومی(در قالب پزشک خانواده) در شهرستان الموت- قزوین از۲۶/۸/۸۴ لغایت۳۱/۵/۸۶

۲- فعالیت دولتی به عنوان پزشک عمومی(در قالب پزشک خانواده) : در شهرستان طالقان-زیدشت از سال ۱/۶/۸۶ لغایت ۳۰/۸/۸۷

۲- فعالیت دولتی به عنوان پزشک عمومی(در قالب پزشک خانواده) و سرپرست شبکه بهداشت ودرمان طالقان از سال ۱/۱/۸۹ لغایت ۳۱/۶/۸۹

۳-نظارت و پایش مراکز تخصصی طب کار و  مطب های پزشکان عمومی  آموزش دیده در استان البرز و سایر استان های کشوراز طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از سال ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۵

۴-نظارت و پایش نحوه عملکرد واحد های کاری و کارخانجات در زمینه  انجام صحیح و پیگیری انجام معاینات سلامت شغلی کارمندان و کارکنان در سطح استان البرز و کشوری از سال ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۵

۵- شرکت در برگزاری کلاس های آموزشی برای پزشکان عمومی طب کار و فعال در زمینه بیماریهای شغلی در استان البرز

۶-ارتباط و همکاری مستمر با مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و درمان وشرکت در جلسات هماهنگی با آن مرکز

۷-شرکت در کلاس های آموزشی انجمن تخصصی طب کار ( اول هر ماه)

دکترمسعود عظیم زاده

تحصیلات :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

متخصص  طب کار و بیماری های شغلی و محیطی و دارای بورد تخصصی (۱۳۹۲)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

دکترای پزشکی عمومی  (۱۳۸۴)

دبیرستان علامه طباطبایی رجایی شهر کرج

دیپلم تجربی (۱۳۷۶)

مجوز ها:

پروانه بهره برداری

پروانه مسوول فنی

مجوز معاینات سلامت شغلی