آیا می خواهید با ما تماس بگیرید

مرکز تخصصی طب کار دکتر عظیم زاده
آدرس : چهارراه طالقانی – ابتدای طالقانی جنوبی – بعد از بانک کشاورزی – نبش خیابان مصطفی خمینی – ساختمان فرهنگیان – بلوک ۱ طبقه ۴
٠٢۶٣٢٧۵۵۴٢٧
٠٩٢١٢٠٢۵٩۶٠
dr.azimzadeh.tebkar@gmail.com
dr.azimzadeh.tebkar.ir