آیا می خواهید با ما تماس بگیرید

مرکز تخصصی طب کار دکتر عظیم زاده
آدرس : چهارراه طالقانی – ابتدای طالقانی جنوبی – بعد از بانک کشاورزی – نبش خیابان مصطفی خمینی – ساختمان فرهنگیان – بلوک ۱ طبقه ۴
٠٢۶٣٢٧۵۵۴٢٧
٠٩٢١٢٠٢۵٩۶٠
info@drazimzadehtebkar.ir
http://drazimzadehtebkar.ir