مراحل تشکیل پرونده سلامت شغلی بدو استخدام و دوره ای:

مدارک مورد نیاز:

کارت ملی

کارت پایان خدمت

معرفی نامه معتبر با ذکر عنوان و شرح وظایف محوله

یک قطعه عکس۴*۳

تشکیل پرونده و معاینات:

۱- گرفتن شرح حال متقاضی: شامل سوابق فردی و خانوادگی از نظر ابتلا به بیماریهای شغلی در گذشته و سایر بیماریهای خانوادگی و ارثی و حوادث

۲- ثبت  عوامل زیان آور شغلی در فرم معاینات بر اساس گزارش بازدید از مراحل و محیط کار توسط کارشناس بهداشت حرفه ای

۳- معاینات پزشکی و تخصصی که توسط “متخصص طب کار” انجام میشود.

اقدامات پاراکلینیک :

۱- انجام تستهای بینایی سنجی دید دور و. نزدیک  ، دید عمق ، دید رنگ و میدان بینایی توسط دستگاه I-VISION

۲-شنوایی سنجی (توسط ادیولوژیست های با تجربه در سطح استان البرز )

۳- اسپیرومتری (تست ریه) توسط کارشناس با تجربه بهداشت حرفه ای و زیر نظر مستقیم متخصص طب کار

۴-  نوار قلب و تشخیص اسکرینینگ بیماریهای قلبی

۵- انجام کلیه آزمایشات خون و ادرار و بیولوژیک مانیتورینگ بر اساس نیاز: شامل آزمایش خون و ادرار،